Rau Vân Nội

Xà lách

Chúng tôi cung cấp hạt giống rau xà lách, cùng các hệ thống trồng thủy canh, giá thể trồng. Lắp đặt hệ thống trồng rau sạch trong nhà

Tình trạng
Hot line 0981 406 479 hoặc 0913 886 333

Chúng tôi cung cấp hạt giống rau xà lách, cùng các hệ thống trồng thủy canh, giá thể trồng. Lắp đặt hệ thống trồng rau sạch trong nhà


Sản phẩm liên quan