Rau Vân Nội

Măng tây

Măng tây là một loại thực vật dùng làm rau. Cây măng tây là một loại cây đa niên thuộc Họ Măng tây với bản địa ở Âu châu, Bắc Phi và Tây Á. Ngày nay đọt non cây măng tây được trồng nhiều nơi dùng trong ẩm thực như một loại rau
Tình trạng
Hot line 0981 406 479 hoặc 0913 886 333
Măng tây là một loại thực vật dùng làm rau. Cây măng tây là một loại cây đa niên thuộc Họ Măng tây với bản địa ở Âu châu, Bắc Phi và Tây Á. Ngày nay đọt non cây măng tây được trồng nhiều nơi dùng trong ẩm thực như một loại rau

Sản phẩm liên quan