Rau Vân Nội

Củ cải trắng

Củ cải trắng được trồng theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Tình trạng
Hot line 0981 406 479 hoặc 0913 886 333
Củ cải trắng được trồng theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm


Sản phẩm liên quan