Rau Vân Nội

Bắp cải trắng ta

Sản phẩm được trồng theo đúng quy trình quy thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,


Tình trạng
Hot line 0981 406 479 hoặc 0913 886 333
Sản phẩm được trồng theo đúng quy trình quy thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Sản phẩm liên quan