Giấy chứng nhận

Qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và chế biến rau an toàn, chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm chất lượng nhất, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Chúng tôi đã được "CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HÀ NỘI", "SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI" chứng nhận là hợp tác xã đủ điều kiện sản xuất , chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn